Kristīne Vaitkus - REALAT.lv
Loading map...

Kristīne Vaitkus

Dzīvojamo platību konsultante

Kristīne Vaitkus
Tālrunis
(+371) 67210010
Mobīlais
(+371) 27018118
E-pasts
kristine@realat.lv
Skype
realatestate

„Darbs ir dinamisks, interesants un neparedzams, jo katrs gadījums ir individuāls un neatkārtojams, kas savkārt rada vēlmi un dod enerģiju strādāt aizrautīgi un ar pilnu atdevi.

Uzskatu, ka no dzīves jāņem viss, ko tā piedāvā. Jādzīvo šeit un tagad. Jānosprauž mērķi un jāiet uz uzvaru.”

 
Stiprās puses:
Stresa izturība.
Darba azarts. 
Vēlme uzzināt un iemācīties vēl nezināmo, iepazīt jaunus cilvēkus.
Zināšanas nekustamā īpašuma jomā.
Spēja uzklausīt, analizēt un ieteikt pareizāko risinājumu, novedot darījumu no sākuma līdz beigām.
 
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā
Krievu – brīvi
 
Artūra moto: "Dzīvo tā, lai nebūtu jānožēlo neizdarītais!”
 
Dzīvojamā fonda izīrēšana

Klientu atsauksmes par aģentu

Aģenta īpašumi