Juridiskais atbalsts

Viena no svarīgākajām darījumu sastāvdaļām ir dokumentācija un dažādi juridiskie jautājumi, lai nerastos pārpratumi un sarežģījumi, tos vislabāk uzticēt šīs jomas speciālistiem.

Atbalsts:

sniegs Jums konsultācijas un skaidrojumus par juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu darījumu noformēšanu;

sastādīs un sagatavos līgumus (pirkuma, īres, nomas, rokasnaudas) u.c. dokumentus;

atrisinās visas juridiskās neskaidrības un sarežģījumus.