Termiņuzturēšanās atļaujas

Jau vairāki tūkstoši ārvalstnieku no 2010. gada 1. jūlija, kad stājās spēkā grozījumi „Imigrācijas likumā”, ir iegādājušies nekustamos īpašumus Latvijas Republikā un ieguvuši termiņuzturēšanās atļaujas. Pagaidu uzturēšanās atļaujas iegūšana iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijas Republikā nodrošina fiziskajai personai līdz 5 gadu bez vīzu režīmu uz jebkuru valsti Šengenas zonā.

 

Uzturēšanās atļaujas iegūšanai jāņem vērā un jāievēro visi sekojošie noteikumi:

iegādājoties nekustamo īpašumu LR teritorijā, tā vērtība nedrīkst būz mazāka par € 250 000;

iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz tā iegādes brīdi ir ne mazāka par € 80 000. Ja kadastrālā vērtība ir zemāka, tad īpašumam ir jāveic vērtējums, ko veic sertificēts nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteicējs – eksperts. Vērtējums nedrīkst būt zemāks par € 250 000;

nekustamā īpašuma apmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā (tas ir, izmantojot  bankas kontus);

jāveic iemaksa valsts kasē 5% apmērā no iegādātā īpašumas summas;

nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas vai fiziskas personas, kas ir Latvijas pilsonis (-ne), nepilsonis (-ne), ES pilsonis (-ne) vai ārzemnieks (-ce) un kam ir spēkā esoša uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;

 

Priekšrocības, kuras sniedz uzturēšanās atļaujas iegūšana Latvijas Republikā:

iespēja atrasties pārējās Šengenas zonas valstīs ne ilgāk par 90 dienām pusgada laikā;

uz uzturēšanās atļaujas esamības pamata uzturēšanās atļauju var iegūt personas dzīvesbiedre un/vai nepilngadīgi bērni.

persona, kas saņēmusi uzturēšanās atļauju, var dzīvot Latvijas Republikā bez ierobežojumiem visu gadu.

 

APSKATI PIEDĀVĀJUMUS Šeit…

    Vārds, Uzvārds *

    E-pasts *

    Tālr. *