Norberts Rozenbergs

Uzņēmējdarbībā mūsu kompānijas uztverē un pamatā ir profesionalitāte, punktualitāte, precizitāte. Darbā ar klientiem nepieciešams ir izprast un uztvert klienta vēlmes, būt lojālam pret klientu un strādāt ar 100% atdevi un ieinteresētību pret klienta vēlmēm. Šāds darbinieka raksturojums liecina arī par otras puses interešu pildīšanu. Mums kā NĪ attīstītājiem ir svarīgi strādāt ar tādu partneri, kurš spēj uztvert mūsu vēlmes un ir spējīgs nest tālāk ideoloģiju par mūsu produktu. Visas šīs iepriekš minētās īpašības piemīt dzīvojamo platību konsultantiem, REALAT. Esam priecīgi un apmierināti par līdzšinējo sadarbību ar REALAT. Paldies!

Ar cieņu

– Norberts Rozenbergs (Baltic Property Group)