Saulainas un prieku pilnas Lieldienas

Vēju šūpoles augšā un lejā,

Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.

Lai caur Lieldienu gaismu no jauna,

Atkal tiek dāvāts cerību rīts.

1