DZĪVOKĻA REMONTDARBU SASKAŅOŠANA BŪVVALDĒ

Lai remonta darbi dzīvoklī notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pirms to uzsākšanas nepieciešams apzināties paredzēto darbu apjomu. Tas palīdzēs konstatēt nepieciešamību šos būvdarbus saskaņot Būvvaldē, rakstīts Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā.

remonta-darbu-veiksana-dzivokli_2015_as_1.jpg_0_as_1_as_1_600x400
Būvdarbi, kuriem nepieciešams saņemt Būvvaldes akceptu un kas ir veikti, nesaskaņojot ar Būvvaldi, kvalificējami kā patvaļīga būvniecība, kuru kontrolē un lēmumus par tās radīto seku novēršanu pieņem Būvvalde. Konstatējot objekta patvaļīgu būvniecību, atbildīgajai personai tiek uzlikts administratīvais sods, taču soda samaksāšana neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst patvaļīgas būvniecības radītās sekas.

* Remonta darbu veikšana dzīvoklī būvvaldē nav jāsaskaņo, ja tiek veikts kosmētiskais remonts, nemainot plānojumu, neskarot nesošās un nenesošās konstrukcijas, neizmainot logu un durvju ailas, netiek mainīta skaņas izolācija vai pārsegumi starp stāviem.

* Būvvaldē iesniedzama vienkāršotās renovācijas/vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte gadījumos, kad tiek veikta vienkāršota renovācija (neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi un koplietošanas inženierkomunikācijas) vai tiek veikta vienkāršota rekonstrukcija (tiek mainīts dzīvokļa lietošanas veids, neveicot pārbūvi).

Piemēram, ja remonta gaitā ir paredzēta pārplānošana, nojaucot vai izbūvējot kādu nenesošu starpsienu, teiksim apvienojot tualeti ar vannas istabu vai viesistabu ar virtuvi, būvvaldē ir nepieciešams iesniegt vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti.

* Plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU), renovācijas būvprojekts un būvatļauja nepieciešama, ja pārbūves (kapitālā remonta) laikā tiek skartas nesošās konstrukcijas vai elementi, kurus, lai atjaunotu būvi, paredzēts nomainīt vai pastiprināt, jeb tie atrodas koplietošanas telpās.

Piemēram, ja būvniecības laikā paredzēta durvju ailas izbūve nesošajā sienā vai kādas koplietošanas telpas (piemēram, ratiņtelpas, daļas no koplietošanas koridora vai lodžijas) pievienošana dzīvoklim, kā arī citi mērķtiecīgi funkcionāli un tehniski uzlabojumi, nemainot ēkas apjomu un funkciju, tad nepieciešamas būvvaldē saņemt gan PAU, gan akceptēt būvprojektu, gan saņemt būvatļauju un nodot objektu ekspluatācijā.

Informācijas avots: Rīgas pilsētas būvvalde
abc.lv
Foto: Stock.XCHNG.