Dzīvokļu īpašnieku jaunie pienākumi

3Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi Dzīvokļa īpašuma likuma labojumus, kas papildina mājokļu jautājumu tiesisko regulējumu. Viens no svarīgākajiem skar dzīvokļu īpašniekiem noteikto pienākumu piedalīties to uzkrājumu fondu veidošanā, kas attiecas uz daudzdzīvokļu māju uzturēšanu un remontu, kā arī iesniegt pārvaldītājam nepieciešamos dokumentus, kas apstiprina īpašuma tiesības, un īpašuma pārdošanas gadījumā informēt pircēju par neizpildītajām saistībām. Atsevišķi ir atrunāti noteikumi, kas skar izsolēs iegādātos dzīvokļus. Dzīvokļu atsavināšanas gadījumā darījuma dalībniekiem nekavējoties ir rakstiski jāinformē daudzdzīvokļu mājas pārvaldītājs par dzīvokļa īpašnieka maiņu, bet jaunajam īpašniekam ir pienākums iesniegt dokumentus, kas apstiprina viņa tiesības uz īpašumu. Tādējādi tiek cerēts izvairīties no gadījumiem, kad, jaunajam īpašniekam nereģistrējot pirkumu zemesgrāmatā, visi maksājumi jāsamaksā iepriekšējam īpašniekam.

varianti.lv