Interešu krustošanās platforma

maxresdefaultVasaras beigās savus pakalpojumus Latvijā sāka piedāvāt EstateGuru – tīmekļa platforma, kas apvieno investorus un personas, kurām ir vajadzīgi līdzekļi nekustamo īpašumu projektu īstenošanai. Pirmajiem tiek garantēts augsts rentabilitātes līmenis – vidēji līdz 10,95 % gadā, otrajiem – iespēja uzsākt jaunus un perspektīvus darbus. Ar EstateGuru starpniecību savus līdzekļus jau ir investējuši gandrīz 5000 privāto un juridisko personu no 34 valstīm, to piešķirtais finansējums ir vairāk nekā 12,4 miljoni eiro.

Dainis Rupainis, kompānijas EstateGuru biznesa attīstības menedžeris

EstateGuru ideja radās Igaunijā pirms pāris gadiem, un pie tās šūpuļa stāvēja Mareks Pertels (Marek Pärtel). Uzņēmējam ar 15 gadu darba stāžu nekustamo īpašumu jomā viņa profesijas specifikas dēļ ne reizi vien vajadzēja saskarties ar banku vilcināšanos jaunu projektu finansēšanā. Gadījās, ka bankas atteica apbūvētājiem tikai tāpēc vien, ka potenciālajam aizņēmējam trūka kaut kāds papīrītis vai viņš nespēja sagatavot dokumentus līdz noteiktajam termiņam. Un tas notika, kaut projektam bija komerciāla perspektīva.

Lai novērstu šādas situācijas un radītu zināmu alternatīvu banku finansējumam, paātrinātu nepieciešamo finanšu saņemšanas procesu, Mareks Pertels un viņa partneri radīja tīmekļa platformu EstateGuru. Tā ir kļuvusi par savstarpēji izdevīgu interešu saskares vietu gan tiem, kam ir nepieciešams finansējums, lai uzsāktu nekustamā īpašuma projekta attīstīšanu, gan tiem, kuri vēlas investēt savus līdzekļus drošos projektos un tādējādi saņemt labu peļņu. Tirgus šo projektu novērtēja operatīvi. Pirmajā gadā EstateGuru izsniegto aizdevumu apmērs bija divi miljoni eiro, otrā gada beigās tas pārsniedza 12 miljonus eiro. Turklāt izaugsmes tendence ir noturīga: mūsu interneta platforma ir sākusi paplašināt savas darbības ģeogrāfiju. Kopš vasaras beigām tās interešu lokā ir Latvija, tuvākie plāni ir saistīti ar Lietuvu, Angliju un Īriju.

Kāds ir EstateGuru darbības princips? Vispirms: persona, kurai ir vajadzīgs finansējums sava nekustamā īpašuma projekta īstenošanai, atsūta mums visus tā parametrus. Ja runa ir par nelieliem aizdevumiem (līdz 150 000 eiro), varam pat elektroniskās sarakstes gaitā novērtēt ieceres potenciālu un pateikt, vai strādāsim ar klientu. Šis projekts, līdzīgi kā visi pārējie, tiek nosūtīts mūsu būvniecības, nekustamo īpašumu un banku nozares speciālistiem izvērtēšanai. Ja tiek novērtēts, ka ieceres potenciāls ir augsts, tad ar projekta īpašnieku tiek apspriesti aizdevuma izsniegšanas noteikumi, un projektu kopā ar tā detalizētu aprakstu ievieto mūsu vietnēs, kur ar to iepazīstas investori. EstateGuru pašlaik ir reģistrējušās turpat 5000 personu, kas ir gatavas investēt brīvos līdzekļus, sākot no 50 eiro. Piebilde: mums ir arī investori, kas ir ieguldījuši EstateGuru investīciju projektos 700 000 eiro. Katra mūsu vietnē izliktā objekta profilā ir skaidri norādīta nepieciešamā aizdevuma summa un paredzamā rentabilitātes likme. Katrs no autorizētajiem lietotājiem investoriem pats izlemj, vai finansēt konkrētu projektu. Sekmīga lēmuma gadījumā par finansējuma piešķiršanu tiek noformēta hipotēka, un aizņēmējs saņem attiecīgo kapitālu.

Laiks, lai ar EstateGuru palīdzību iegūtu projekta īstenošanai nepieciešamos līdzekļus, mēdz būt dažāds, tomēr tas nav pārāk ilgs – no divām stundām (tas ir rekordātrumā) līdz desmit dienām. Kā rāda prakse, labi tiek finansētas tās ieceres, kurās runa ir par vismaz 10 % rentabilitāti. Savukārt vidējais rentabilitātes rādītājs – protams, ar mūsu portāla palīdzību – jau realizētos projektos pārsniedz 10,95 %.

Uzsvēršu, ka EstateGuru finansē ne tikai attīstītāju projektus, bet arī dažādas uzņēmēju idejas, izsniedzot īstermiņa biznesa aizdevumus. Tomēr arī šādas sadarbības ietvaros mēs lūdzam apstiprināt investoram par labu hipotēkas aizņēmēja nekustamo īpašumu. Tas investoriem kalpo par papildu garantiju: mūsu kompānija nekādā veidā nefigurē starp pretendentiem uz ķīlas objektu; hipotēka tiek uzlikta tikai par labu tiem, kas ir devuši naudu, un līgumā tiek norādīti tikai viņu dati.

Nodrošinot saviem klientiem maksimālas garantijas, mēs nekad nedodam aizņēmējam vairāk par 75 % no ķīlas objekta tirgus vērtības. Tas attiecas uz gadījumiem, kad runa ir par dzīvokli prestižā vietā, kad plānots par atrasto naudu dzīvokli izremontēt un pēc tam to operatīvi pārdot. Biežāk runa ir par kredītiem 50–60 % apmērā no tirgus vērtības, tas iespējamā cenu pazemināšanās gadījumā pilnībā izslēdz finanšu zaudējumus investoriem. Vidējais EstateGuru investoru piešķirtais naudas apjoms ir nepilni 55 % no ķīlas objekta tirgus vērtības. Atgūšana? Parasti aizņēmumus ņem uz gadu vai diviem, lai arī maksimālais aizdevuma termiņš ir pieci gadi. Priekšroka tiek dota īsākam saistību dzēšanas periodam, tā izskaidrojums: mūsu aizņēmējiem ir svarīgi sākt īstenot projektu, bet vēlāk viņi parasti pārkreditējas kādā klasiskajā bankā vai pie privātajiem investoriem, jo ir viņiem pievilcīgāki procenti. Kad projekts ir iesākts, konservatīvās finanšu iestādes uzreiz kļūst pretimnākošākas. Pirmo divu gadu laikā mūsu investori ir saņēmuši atpakaļ kredītu pamatsummu (kopā ar nopelnītajiem procentiem četru miljonu eiro apmērā). Līgumos mēs neparedzam soda sankcijas par aizdevuma atdošanu pirms termiņa, taču pieprasām, lai minimālais procentu maksāšanas periods būtu trīs četri mēneši − pretējā gadījumā mūsu investoriem nebūs izdevīgi ieguldīt savus līdzekļus.

Latvijā mūsu interneta platformas izmēģinājuma projekts bija 290 000 eiro aizdevums zemesgabala līdzīpašniekam Rīgā, Zentenes ielā. Šī nauda ļaus finansēt projekta uzsākšanu – kompānijas kapitāla jaunās struktūras sagatavošanu un projekta izstrādes pabeigšanu. Nauda tika atrasta trīs stundās un 58 minūtēs, tas ir, ar ātrumu 1015 eiro minūtē.

Informācijai par mūsu uzņēmumu izplatoties Latvijā, strauji pieaug interese par mūsu produktu. Tā nav nejaušība, ka mūsu speciālistu padziļinātas izpētes objekti ir Rīgas daudzmiljonu attīstītāju projekti, ko mūsu portālā piedāvā investīcijām pozitīva to perspektīva novērtējuma gadījumā. Mēs finansējam arī interesentus, kas vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, to izremontēt un pēc tam izīrēt. Esam gatavi ievietot mūsu portālā arī to attīstītāju piedāvājumus, kas vēl nav pārdevuši platības gatavajos objektos, bet jau vēlas ķerties pie jauna projekta īstenošanas. Vai arī, ja uzņēmumam ir liela ražotne un ir nepieciešams nopirkt kādu jaunu iekārtu, mašīnu vai konveijeru, var noteikt hipotēku (ieķīlāt) tās ražošanas platībām un saņemt nepieciešamos līdzekļus.

Īpašas pieminēšanas vērts ir fakts, ka atšķirībā no klasiskajām bankām mēs finansējam arī dažādu gruntsgabalu iegādi un attīstīšanu. Iespējamās kreditēšanas apmērs – ne vairāk par 60 % no gruntsgabala tirgus vērtības. Ir iespēja arī pārkreditēt projektu, kas ir apgrūtināts ar citu hipotēku.

EstateGuru darbošanās laikā, tas ir, līdz šā gada oktobra beigām, esam finansējuši 77 projektus, un ne ar vienu no tiem mums nav bijušas problēmas. Savas finanses mums ir piedāvājuši gandrīz 5000 investoru no 34 valstīm, tostarp no Igaunijas, Lietuvas, Anglijas, Zviedrijas, Somijas, Nīderlandes, Vācijas, Norvēģijas un citām valstīm. Saskaņā ar mūsu prognozēm tuvākā gada pusotra gada laikā, izmantojot EstateGuru interneta platformu, Latvijas projektu finansēšanas apmērs var sasniegt 20 miljonus eiro. Mēs tiecamies sasniegt šo mērķi.

varianti.lv