Īsteno plānu krāpšanas novēršanai darījumos ar nekustamajiem īpašumiem

Īsteno rīcības plānu krāpšanas risku novēršanai darījumos ar nekustamajiem īpašumiem

103203_9a35f614fc

Lai mazinātu iespējamos riskus saistībā ar prettiesisku nekustamo īpašumu atsavināšanu un novērstu tos gadījumus, kad zemesgrāmatu un notariāta sistēma tiek izmantota negodprātīgiem un prettiesiskiem mērķiem, Tieslietu ministrijā (TM) īsteno īpašu rīcības plānu.

Kā informē TM preses pārstāve Laura Majevska, ministrija ir organizējusi visu iesaistīto institūciju – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārstāvju – tikšanos, kurā izvērtēti riski un apspriesti risinājumi, lai iespējami ātri identificētu potenciāli aizdomīgus darījumus un novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.

Turpmāk plānots šādas tikšanās organizēt regulāri, lai nodrošinātu, ka iesaistītajām amatpersonām ir pieejama aktuālā informācija par aizdomīgo darījumu risku pazīmēm.

TM ir sagatavojusi vadlīnijas zemesgrāmatu tiesnešiem, aicinot pievērst pastiprinātu uzmanību šaubīgiem darījumiem. Arī attiecībā uz zvērinātiem notāriem tiks izstrādātas vadlīnijas krāpšanas risku novērtēšanai. Tāpat tiks informētas arī bāriņtiesas, kuru kompetencē ir darījumu apliecināšana.

Ministrijā norāda, ka notariāla akta veidā sagatavots darījuma dokuments (līgums) ievērojami paaugstina nekustamo īpašumu darījumu drošību un stiprina pušu interešu aizsardzību. TM sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi strādā pie nekustamo īpašumu darījumu jomas sakārtošanas, tostarp apsverot obligātas notariālā akta formas ieviešanas iespējas atsavināšanas darījumos.

TM atgādina, ka kopš 2015.gada 1.maija zvērināts notārs kā klienta likumiskais pilnvarnieks var nodrošināt elektronisku tiesību nostiprināšanu, ja tās pamatā ir notariālais akts. Zvērināts notārs gādā par nostiprinājumu, izmantojot Notāru informācijas sistēmu, kas savienota ar Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu. Tādējādi zvērināta notāra klientiem nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā kļuvusi drošāka, ātrāka, ērtāka un izdevīgāka.

Tāpat TM sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi izvērtēs privāto testamentu turpmākā regulējuma reformas nepieciešamību.

LETA