Izmitināšanas pakalpojumi būtu jāsniedz tikai sertificētiem un nodokļus maksājošiem uzņēmējiem vai privātpersonām

Izmitināšanas pakalpojumi būtu jāsniedz tikai sertificētiem un nodokļus maksājošiem uzņēmējiem vai privātpersonām, komentējot ekonomikas ministram doto uzdevumu līdz nākamā gada beigām izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par jauna īstermiņa īres mītņu reģistra izveidi vai esošo datubāžu pielāgošanu Eiropas Parlamenta regulai, sacīja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) vadītājs Andris Kalniņš.

Viņš uzsvēra, ka LVRA jau vairāku gadu garumā aktīvi ir iestājusies par īstermiņa īres tirgus sakārtošu un reģistra izveidi, kā arī aicinājusi iesaistīties valdību. “Uzskatām, ka darbs pie tā ir jāveic nekavējoties, bez liekas vilcināšanās,” norādīja Kalniņš, piebilstot, ka asociācija noteikti aktīvi piedalīsies Ekonomikas ministrijas (EM) izveidotajā darba grupā, lai kopīgi definētu, kādi ierobežojoši nosacījumi vai prasības būtu piemērojamas a
ttiecībā uz īstermiņa īres mītnēm kā izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas atsevišķu sektoru.

Kalniņš skaidroja, ka šādai iecerei ir potenciāls izskaust negodīgos tirgus spēlētājus, kas nozīmē godīgu konkurenci starp tradicionālajiem izmitinātājiem, piemēram, viesnīcām, un personīgo apartamentu īstermiņa izīrētājiem.

“Šobrīd, diemžēl, pastāv situācija, ka personīgo apartamentu izīrētājiem nav pienākuma ievērot tās pašas normatīvo aktu prasības kā tradicionālajām naktsmītnēm, kas noved pie negodīgas konkurences, kuras rezultātā cieš gan uzņēmēji, gan valsts budžets nesaņemto nodokļu ieņēmumu jomā,” pauda valdes priekšsēdētājs.

Cita starpā viņš minēja, ka līdz šim brīdim nesakārtotā jautājuma dēļ nozare saskārusies ar vairākiem gadījumiem, kuros ir cietuši arī cilvēki, jo nav tikušas ievērotas normatīvo aktu prasības sniedzot izmitināšanas pakalpojumus. Tāda, piemēram, bija arī situācija ar Merķeļa ielas hosteļa negadījumu.

Kalniņš uzsvēra, ka, ieviešot īstermiņa īres regulējumu, ir nepieciešams izstrādāt noteikumus, kas noteiktu, ka īstermiņa izīrēšanas platformās, piemēram, “airbnb.com”, “booking.com” un citās,. būtu iespējams reģistrēties tikai sertificētiem un nodokļus maksājošiem uzņēmējiem vai privātpersonām, kas ievēro visas normatīvo aktu prasības attiecībā uz izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanu.

LETA jau vēstīja, ka ekonomikas ministram līdz 2024.gada 31.decembrim uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par jauna īstermiņa īres mītņu reģistra izveidi vai esošo datubāžu pielāgošanu Eiropas Parlamenta regulas par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem.

EM norāda, ka pēdējos gados ļoti strauji ir notikusi ekonomikas digitalizācija, tostarp tiešsaistes platformu izmantošana preču pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā, kas skar arī īstermiņa īri, to lielākoties piedāvājot, izmantojot digitālās tiešsaistes platformas.

Vienlaikus, lai mazinātu fizisko personu nereģistrētu saimniecisko darbību nekustamo īpašumu izīrēšanas jomā, tostarp nelegālo izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas riskus, nepieciešama rīcība īstermiņa īres mītņu identificēšanas jeb reģistra izstrādē un jauna datu uzskaites rīka izstrādē, min EM.

Ministrijā norāda, ka regulējums būvniecības un tūrisma jomā neuzliek obligātu pienākumu sniegt tūrisma pakalpojumu tikai ēkās ar lietošanas veidu viesnīcas vai īslaicīgas apmešanās ēkas. Latvijas tūrismam ir raksturīga tūrisma pakalpojumu sniegšana lauku mājās, kūrorta pilsētās arī dzīvojamās mājās, tostarp dzīvokļos.

EM ieskatā, nebūtu atbalstāms aizliegt dzīvojamo māju un dzīvokļa turpmāku izmantošanu tūrisma pakalpojumu sniegšanai, tomēr nepārprotami jādefinē, kādi papildu ierobežojoši nosacījumi vai prasības būtu piemērojamas attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm kā izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas atsevišķu sektoru.

Turklāt daži tiesību akti ir piemērojami pēc pakalpojuma sniegšanas veida un būtības nevis pēc tā, kur fiziski tiek sniegts pats pakalpojums. Līdz ar to vērtējama ir nepieciešamība veikt skaidrojošo darbu īstermiņa īres mītņu īpašniekiem attiecībā uz tiem piemērojamo normatīvu ievērošanu atkarībā no pakalpojuma sniegšanas veida.

Kā arī ir nepieciešama rīcība, lai samazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus, nodrošinātu pilnvērtīgu statistikas datu ieguvi, apzinot patiesos īstermiņa īres mītņu tirgus apmērus, un izvērtētu kopējās tūristu plūsmas. Attiecīgi ir nepieciešams pilnveidot jau esošu vai izstrādāt jaunu datu ieguves rīku attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm un tajās sniegtajiem pakalpojumiem, tādējādi mazinot ēnu ekonomikas riskus īstermiņa īres mītņu pakalpojumu jomā.

Izvērtējot Eiropas Savienības (ES) un tās dalībvalstu dažādās pieejas un ņemot vērā ES izdoto regulējumu attiecībā uz tiešsaistes platformām, EM secinājusi, ka direktīvas, kuras mērķis ir pastiprināt nodokļu pārredzamību ES ietvaros, ieviešana būtiski palīdzēs mazināt nelegālu tūrisma pakalpojumu sniegšanas risku, taču vienlaikus, lai pilnvērtīgi uzraudzītu īstermiņa īres pakalpojumu nozari, ir jāizveido pilnīgas uzraudzības un statistikas datu vākšanas mehānisms.

Kā pirmais un jau īstenotais solis ēnu ekonomikas apkarošanai īstermiņa īres mītņu jomā ir direktīvas nodokļu pārredzamības pastiprināšanai transponēšana Latvijas likumdošanā, norāda EM.

Kā otrais solis īstermiņa īres regulējuma pilnveidei ir šobrīd izstrādē esošā regula par datu vākšanu un kopīgošanu izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem, kas nodrošinās sektora caurspīdīgumu, jo tā paredz pienākumu dalībvalstīm ieviest īstermiņa īres vienību un izīrētāju reģistru. Šāds reģistrs lielā mērā atvieglos tiešsaistes platformu dalībnieku identificēšanas procedūru, jo katrai īstermiņa īres īpašumu vienībai tiktu piešķirts savs unikāls reģistrācijas numurs. Turklāt reģistrs var būt arī pielāgota jau funkcionējoša datubāze.

Tādēļ, lai samazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus, kā arī nodrošinātu pilnvērtīgu statistikas datu ieguvi, apzinot patiesos īstermiņa īres mītņu tirgus apmērus un izvērtētu kopējās tūristu plūsmas, tādējādi mazinot ēnu ekonomikas riskus īstermiņa īres mītņu pakalpojumu jomā, ir jāveic papildu izvērtējums par jauna īstermiņa īres mītņu reģistra izveidi vai esošo datubāžu pielāgošanu regulas ieviešanas nolūkā Latvijā.

Turpmāk EM paredzēts līdz 2023.gada 31.novembrim izveidot darba grupu, iesaistot visas ieinteresētās puses, lai kopīgi definētu, kādi ierobežojoši nosacījumi vai prasības būtu piemērojamas attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm kā izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas atsevišķu sektoru.

Tāpat ekonomikas ministram līdz 2024.gada 31.decembrim būs jāizstrādā un jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par jauna īstermiņa īres mītņu reģistra izveidi vai esošo datubāžu pielāgošanu Eiropas Parlamenta regulas par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem, tostarp, sniedzot aprēķinus nepieciešamajam valsts budžeta finansējumam risinājuma izstrādei.

db.lv