Kas ir šī brīža potenciālais mājokļa pircējs?

Šī brīža potenciālais mājokļa pircējs ir vīrietis ar augstāko izglītību un ienākumiem virs 600 eiro mēnesī, liecina DNB bankas pasūtītais pētījums, kas veikts ar mērķi uzzināt Latvijas iedzīvotāju tuvākā gada plānus saistībā ar jauna mājokļa iegādi. 

Pētījums ļāvis atpazīt arī galvenās dzimuma, vecuma, dzīvesvietas un citas iezīmes, kas visraksturīgākās šā brīža potenciālajiem mājokļu pircējiem.

Vērtējot pēc tautības, aptuveni puse no tiem respondentiem, kuri tuvākā gada laikā gatavojas iegādāsies mājokli, ir latvieši, puse – cittautieši. Tāda pat situācija ir arī to respondentu vidū, kuriem šī iecere ir tikai vēlamo plānu līmenī. Potenciālie mājokļa pircēji lielākoties ir respondenti ar augstāko bakalaura izglītību. Savukārt tie, kas tikai vēl apsver šo iespēju, – respondenti ar augstāko bakalaura vai augstāko maģistra izglītību teju vienādā apmērā. 

Lielākoties par īpašuma iegādi ir izlēmuši tieši vīrieši. Sievietes šajā jautājumā ir par trešdaļu mazaktīvākas. Gandrīz tāda pati proporcija ir vērojama arī to respondentu vidū, kuriem mājokļa iegāde ir nekonkrētu ieceru līmenī. 36 līdz 40 gadu – tieši šis ir tas vecuma intervāls, kad respondenti jau pavisam nopietni tuvākā gada laikā plāno iegādāties jaunu mājokli. Attiecīgi visbiežāk šai domai par savu māju vai dzīvokli pamazām jau sāk noskaņoties, bet gala lēmumu vēl nav pieņēmuši respondenti vecumā no 31 līdz 35 gadiem.

Par savu ģimenes īpašumu respondenti lielākoties sāk domāt vēl ģimenes veidošanās pirmsākumos – kad pāris vēl ir divatā bez bērniem. Otra populārākā respondentu grupa, kas turpmākā gada laikā plāno iegādāties mājokli, ir mājsaimniecības ar pieciem ģimenes locekļiem. Tie ir gadījumi, kad nereti esošie mājokļi ir kļuvuši par mazu un ģimenes meklē plašākas telpas. 

Sīkāk analizējot potenciālos mājokļa pircējus, redzams, ka visbiežāk īpašumus gatavojas iegādāties tie respondenti, kuru ikmēneša ienākumi ir 600 līdz 1000 eiro apmērā. Teju vienāds respondentu skaits ir ar ienākumiem 601 līdz 800 eiro mēnesī un 801 līdz 1000 eiro mēnesī. 

Kā liecina pētījuma rezultāti, tuvākā gada laikā Latvijas nekustamā īpašuma tirgus kopējo ainu uzlabos tieši kurzemnieki – tieši šajā reģionā ir visvairāk respondentu, kuri pavisam noteikti plāno iegādāties nekustamo īpašumu. Lai arī visvairāk respondentu, kuri tikai apsver šādu iespēju, ir Rīgā, arī Kurzemes iedzīvotāji pārāk daudz neatpaliek.

Pētījumu veica pētījumu aģentūra Compass pēc DNB bankas pasūtījuma.

db.lv