Liepājā top jauna industriāla teritorija – Vecās Ostmalas Biznesa Parks

SIA Vecās Ostmalas Biznesa Parks ir uzņēmums, kas dibināts 2015. gadā ar mērķi attīstīt jaunas industriālas teritorijas, biroju un ražošanas telpas Liepājā. Kopējā teritorijas platība ir 3,06 ha, kuru plānots sakārtot, izbūvējot arī jaunas ēkas. Kā uzsver SIA Vecās Ostmalas Biznesa Parks tehniskais direktors Gatis Vēberis, ir dažādi teritorijas apgūšanas plāni, bet šobrīd aktīvi tiek strādāts, lai izveidotu attīstības koncepciju, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un piecu jaunu ēku būvniecību.
 
SIA Vecās Ostmalas Biznesa Parks pirmsākumi meklējami 2015. gadā, kad SIA Meža resursu serviss izsolē iegādājās bankrotējušā kokapstrādes uzņēmuma Erke nekustamo īpašumu. Kā atzīst G. Vēberis, izpētot tirgus situāciju, par labāko attīstības scenāriju uzņēmums atzina industriāla parka veidošanu, pakāpeniski piesaistot gan pašmāju, gan, iespējams, arī ārvalstu uzņēmumus, kas varētu nomāt teritoriju un telpas.

Šobrīd SIA Vecās Ostmalas Biznesa Parks dod 11 jaunas darbavietas un ir piesaistīti 5 nomnieki, kas aizņem nelielu daļu no pieejamajām teritorijām un telpām.  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš uzskata, ka Liepājā ir visi priekšnoteikumi, lai attīstītos vēl viens biznesa parks, kas vienkopus varētu pulcēt dažādus gan ražošanas, gan loģistikas uzņēmumus. Jau šobrīd sadarbībā ar Liepājas domi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi tiek risināti jautājumi par infrastruktūras pilnveidošanu, kas papildinātu SIA Vecās Ostmalas Biznesa Parks attīstības ieceres.

Attīstības plānu iecerēts īstenot līdz 2020. gadam, investējot ~3,5 milj. EUR. Projektu iespējams realizēt arī vairākās kārtās. Balstoties uz pirmajiem aprēķiniem un šī brīža tirgus situāciju, atkarībā no investīciju apjoma tās varētu atmaksāties aptuveni 5-7 gadu laikā. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamais apgrozījums tiek lēsts ap 600 000 EUR gadā.

db.lv