Maijā būvniecības izmaksas pieauga par 0,2 %

2016. gada maijā, salīdzinot ar aprīli, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā pieauga par 0,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Strādnieku darba samaksa palielinājās par 1,2 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1 %, bet būvmateriālu cenas samazinājās par 0,2 %. Salīdzinot ar 2015. gada maiju, būvniecības izmaksas samazinājās par 1,0 %. Būvmateriālu cenas saruka par 4,1 %, bet strādnieku darba samaksa palielinājās par 4,6 % un mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,2 %. 

2016. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un vairāk nekā 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2015. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 74 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 33 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

www.db.lv