RD atbalsta lokālplānojumu teritorijai, kurā veidos jauno Rīgas pasažieru ostu

realat.lvRīgas dome 29.jūnijā pieņēma Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma pilnveidoto redakciju. Šajā teritorijā plānots veidot Rīgas pasažieru ostu.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mazināt ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā, nodrošināt pasažieru kuģu un ro-ro kuģu piestātņu ierīkošanu un pārskatīt esošos transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas risinājumus.

Lielākā daļa lokālplānojuma teritorijas ir noteikta kā jauktas centru apbūves funkcionālā zona, paredzot plašākas teritorijas izmantošanas iespējas.

Piemēram, papildus publiskajai un daudzdzīvokļu māju apbūvei atļauta vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve darbībām, kam nav nepieciešams saņemt atļauju piesārņojošās darbības veikšanai un nav nepieciešama C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācija. Atļauts būvēt un ierīkot arī transporta apkalpojošo infrastruktūru, tostarp, ro-ro kuģu un pasažieru kuģu, tajā skaitā prāmju un kruīza kuģu, termināli un piestātnes.

Lokālplānojums pilnveidots atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, VAS “Latvijas dzelzceļš”, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra”, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta atzinumos izvirzītajām prasībām, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes sniegtajām rekomendācijām, kā arī Rīgas brīvostas pārvaldes un Satiksmes ministrijas iebildumiem.

Iepriekš tika minēts, ka jaunā termināļa būvniecībai esot nepieciešami aptuveni 70 miljoni eiro. No tiem 15 miljoni eiro nepieciešami infrastruktūras uzlabošanai, vēl 15 miljoni eiro – pievadceļiem un sabiedriskā transporta savienojumiem, 30 miljoni eiro – ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai.

Vēl pieci miljoni eiro nepieciešami projektēšanai, bet vēl tikpat daudz – aprīkojuma iegādei. Minētajiem mērķiem iecerēts piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu 30%-50% apmērā.

db.lv