Samazinātas īpašuma reģistrācijas nodevas veicinās investīcijas īres namos un dzīvokļos

Vakar Saeimā otrajā lasījumā tika pieņemti grozījumi Zemesgrāmatu likumā, kuros tika atbalstīts Saeimas deputāta Gata Eglīša priekšlikums veikt izmaiņas valsts nodevas apjomā par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā. Grozījumi paredz uzdevumu valdībai no š.g. 1. jūlija samazināt valsts nodevas apmēru fiziskai personai no šobrīd noteiktajiem 2% uz 1,5% no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu no 6% uz 2% no īpašuma vērtības. Šīs izmaiņas būs nozīmīgs Latvijas nekustamā īpašuma tirgus konkurētspējas uzlabojums, veicinot juridisko personu investīcijas īres namos un īres dzīvokļos kontekstā ar jauno īres regulējumu.

Mājokļu tirgus, Nekustamais īpašums, City24, Noderīgi zināt, Būvniecība, Jaunie projekti

Līdz šim noteiktie valsts nodevu apmēri par īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā fiziskai vai juridiskai personai bijuši nesamērīgi augsti un bremzējuši Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstību. Salīdzinājumam, Igaunijā valsts nodeva par īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju zemesgrāmatā noteikta robežās no 3 līdz 2560 eiro atkarībā no darījuma summas, bet Lietuvā no 2020. gada 1. oktobra par īpašuma tiesību reģistrāciju nekustamajam īpašumam maksājama fiksēta likme 17,19 eiro apmērā. Latvijā līdz šim noteiktās 2% un 6% nodevu likmes atsevišķos gadījumos pat 100 reižu pārsniedz apmēru, kas par identisku procedūru jāmaksā kaimiņvalstīs, tāpēc grozījumi nozarē gaidīti jau sen, lai veidotu investoriem un pircējiem pievilcīgāku vidi.

“Stājoties spēkā jaunajam īres regulējumam, ir nepieciešams veicināt juridisko personu, tostarp ieguldījumu un pensiju fondu, investīcijas īres namos un dzīvokļos. Līdz šim Latvijā ir noteikta pilnīgi nesamērīga – 6% apmērā no pirkuma summas – valsts nodeva par īpašumtiesību nostiprināšanu, juridiskām personām iegādājoties dzīvokļa īpašumu. Samazinot juridisko personu likmi uz 2%, kas ir samērīgāka, lai arī lielāka nekā kaimiņvalstīs, tiks veicinātas juridisko personu investīcijas īres namos un dzīvokļos. Neskatoties uz likmes samazinājumu, ekonomiskās aktivitātes pieaugums palielinās kopējos nodevas ieņēmumus par aptuveni 1,26 milj. eiro gadā. Savukārt nodevu samazināšana fiziskām personām nodrošinās gan lētāku mājokļu pieejamību, gan samazinās krāpniecību risku. Sagaidām, ka samazināsies tādu gadījumu skaits, kad darījuma puses līgumā fiktīvi ietver zemāku darījuma summu, lai samazinātu maksājamās nodevas un līdz ar to arī maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru, vai arī kad augstās nodevas dēļ darījumi zemesgrāmatā netiek reģistrēti vispār, tādējādi grozījumi kopumā radīs pozitīvu fiskālo efektu,” norāda Mārtiņš Vanags, Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs.

city24