Turpmāk būs jāpārskata publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksa

signature of the document

Turpmāk būs jāpārskata publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksa, paredz šodien valdībā atbalstītie Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veiktajās pārbaudēs konstatētais liecina, ka praksē netiek pārskatīta publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksa, kas ir pretēji Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā nostiprinātajiem principiem – pienākumam likumīgi un lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Paaugstinot nekustamā īpašuma nomas līguma spēkā esības termiņu, ir līdzsvarojama rīcība ar nomā nodoto publiskas personas nekustamo īpašumu ilgtermiņā, t.i., lai valsts gūtu maksimālu labumu no nomas saistībām, kā arī nodrošinātu, ka rīcība ar nekustamo īpašumu būs lietderīga un efektīva, tādējādi tieši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma līmenī būtu tieši nosakāms iznomātāja pienākums nomas maksas apmēra pārskatīšanai. Minēto apsvērumu dēļ, lai nodrošinātu nomas maksas regulāru pārskatīšanu praksē, iznomātāja pienākumu regulāri pārskatīt nomas maksu paredzēts iekļaut Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, nosakot, ka, ja publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs slēdz nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, nomas maksas apmēru pārskata ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izņemot tajos minētajos izņēmumu gadījumos.

Par grozījumiem likumā vēl būs jālemj Saeimā.

varianti.lv