Valdība atļauj VNĪ pārdot izsolē ēku Merķeļa ielā 11

Valdība nolēma atļaut VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu Merķeļa ielā 11, Rīgā, kas nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

realat.lv

Īpašumu veido zemesgabals 1233 kvadrātmetru platībā un uz tā esoša piecstāvu administratīvā ēka 4731,8 kvadrātmetru platībā, kā arī pagrabs 108,6 kvadrātmetru platībā un bruģēts laukums 137,3 kvadrātmetru platībā. Īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Zemesgabala kadastrālā vērtība ir 430 395 eiro, savukārt ēkas kadastrālā vērtība ir 2 988 902 eiro. Visa nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība noteikta 3 430 179 eiro.

Būve ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Administratīvās ēkas telpas 1104,1 kvadrātmetru platībā ir iznomātas fiziskām un juridiskām personām un noslēgti telpu nomas līgumi ar 24 juridiskām un astoņām fiziskām personām. Ņemot vērā, ka noslēgtie nomas līgumi nav ierakstīti zemesgrāmatā, pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas nomas līgumi jaunajam ieguvējam nebūs saistoši.

Administratīvās ēkas pirmā stāva telpas 66,6 kvadrātmetru platībā izmanto arī Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestāde – Valsts asinsdonoru centrs. VNĪ sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru un Veselības ministriju ir vienojušās par Valsts asinsdonoru centra pārvietošanu uz citām piemērotām telpām VNĪ īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā Brīvības bulvārī 32, Rīgā, pēc attiecīgo telpu pielāgošanas Valsts asinsdonoru centra funkciju nodrošināšanai.