Cik bieži pārrēķina nodokli

Iedzīvotājiem, kam Rīgā pieder dzīvokļa īpašums un pašlaik tajā nav deklarēta neviena persona, līdz 1. martam tajā jādeklarējas pašam vai jādeklarē kāds no ģimenes. Tad būs iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi.

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka dzīvokļiem, kuros ir deklarēti iedzīvotāji, par 2016. gadu tiek aprēķināta samazināta NĪN likme. Tiem, kuri būs deklarējuši savā īpašumā kādu personu, tiks veikts nodokļa pārrēķins, ja ir jau saņemts paziņojums par paaugstinātu NĪN. Savukārt citiem, piemēram, ja ģimenē piedzimst bērns un pienākas mazāks nodoklis, uz pārrēķinu jāgaida līdz nākamajam taksācijas gadam.

Rīgā ir noteikts pārejas posms NĪN aprēķināšanai par 2016. gadu, paredzot, ka deklarēšanās periods dzīvokļos rīdziniekiem tiek pagarināts līdz šā gada 1. martam. Elektroniski to var izdarīt līdz 29. februāra pulksten 24.00. Tad precizētie paziņojumi par NĪN apmēru tiks izsūtīti apmēram līdz marta vidum, saka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis.

Līdzšinējā NĪN likme par mājokli 0,2 līdz 0,6 procentu apmērā tiks saglabāta par īpašumiem, kuros deklarēti Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, bet par īpašumiem, kuri nav deklarēti kā dzīvesvieta, likme tiks paaugstināta līdz 1,5 procentiem. Ja samazinātā nodokļa likme piemērota jau 2016. gada 1. janvārī, tad nekas nemainās neatkarīgi no personu deklarēto dzīvesvietu datu izmaiņām pēc gada sākuma. Pietiek, ja persona ir deklarēta dzīvoklī šā gada 1. janvārī. Nākamais datums, kas tiks ievērots, izvērtējot samazinātas NĪN likmes piešķiršanu, ir šā gada 1. marts. Ja šajā datumā dzīvoklī būs deklarēta vismaz viena persona, NĪN tiks pārrēķināts ar samazinātu likmi.

Lai NĪN atvieglojumus saņemtu ģimenes ar bērniem, ģimenes locekļu deklarētās adreses tiks vērtētas tāpat kā līdz šim – uz taksācijas gada 1. janvāri. I. Ziedonis skaidro – ja šogad ģimenē piedzims bērns, tad NĪN atvieglojumus ģimenei piemēros, tikai sākot ar nākamo taksācijas gadu – 2017. gada 1. janvāri. Papildus likmei 0,2–0,6 procentu apmērā par deklarēto mājokli ģimenes ar bērniem saņem atlaides: ar vienu bērnu – 50 procentu apmērā, ar diviem bērniem – 70 procentu apmērā, ar trim un vairāk bērniem – 90 procentu apmērā. Lai šo atlaidi saņemtu, pirmkārt, vismaz vienam no vecākiem jābūt dzīvokļa īpašniekam, otrkārt, dzīvokļa īpašniekam vai tā laulātajam, kā arī bērnam vai bērniem dzīvoklī jābūt deklarētiem.

Šogad Rīgas administratīvajā teritorijā piemēro likumā Par nekustamā īpašuma nodokli noteikto likmi – 1,5 procenti. Līdz šim tika piemērota likme 1 procenta apmērā. Ja mājas iedzīvotāji ir privatizējuši zemi, tad no šā gada dzīvokļu īpašniekiem būs jāmaksā vairāk par savu nosacīto zemesgabala daļu zem mājas. Rīgas dome piedāvā aprēķinu, ka par tipveida dzīvokli 50 m² platībā parastā mikrorajonā maksājums palielināsies par apmēram 6 eiro gadā jeb 50 centiem mēnesī (ja ģimenē nav neviena bērna).

Ēkās, kuras nav sadalītas dzīvokļos, bet dzīvokļi pastāv kā domājamās daļas, pašreizējā NĪN likme tiks piemērota par 50 m², rēķinot uz vienu deklarēto personu, bet par pārējo platību likme būs 1,5 procenti. Šo likmi piemēros arī tad, ja ēkā nav deklarētu personu. Nākamgad šādās ēkās vienai dzīvesvietu deklarējušai personai piekrītošā platības daļa, par ko tiks piemērota samazinātā nodokļa likme, ir 40 m², bet 2018. gadā – 30 m².

«Pašvaldība aprēķina nodokli un nosūta aprēķinu īpašniekam,» saka I. Ziedonis. Īpašnieka kompetencē ir turpmākā rīcība – vai viņš nodokli sadala visiem īrniekiem vienādi, neatkarīgi no dzīvoklī deklarēto personu skaita, vai ievēro personai piekrītošo platības daļu, un tad, iespējams, paaugstinātā likme kādam no īrniekiem nav jāmaksā.

KUR SAŅEMT INFORMĀCIJU

Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām Rīgas pilsētā var saņemt:

pa bezmaksas informatīvo tālruni

80000850;

pa e-pastu pip@riga.lv;

interneta vietnē: www.pip.riga.lv;

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Terēzes ielā 5.